Privacy Verklaring

versie 23.07

PRIVACY VERKLARING
Kapsalon New Look respecteerd de privacy van alle bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat alle (persoonlijke) informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de (persoons)gegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de wet volgens AVG wetgeving stelt.

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomst voor onze diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties.

Mocht u via de website uw gegevens sturen, dan zullen deze voor onbepaalde tijd bewaard worden.

Het is ten alle tijden mogelijk uw gegevens opnieuw in te zien en/of op uw verzoek te laten verwijderen.

INZAGE, CORRECTIE EN RECHT VAN VERZET
Indien u een relatie met Kapsalon New Look heeft, heeft u na schriftelijk of telefonisch verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien.

Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk of telefonisch verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. U behoud het recht om vanuit Kapsalon New Look binnen 30 dagen een schriftelijk of telefonisch reactie te ontvangen, in overeenstemming met de AVG wetgeving. Verder heeft u het recht om uw gegevens op te vragen in een bestand zodat een andere partij deze gegevens kan verkrijgen en gebruiken.