Disclaimer

DISCLAIMER
Hoewel bij het ontwikkelen en onderhouden van deze website de grootst mogelijke zorg wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaald informatie na verloop van tijd niet meer juist is. Kapsalon New Look aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van alle activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie zoals verstrekt op deze website. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten van Kapsalon New Look worden ontleend, met uitzondering van die gevallen waarbij een schriftelijk overeenkomst is opgemaakt.

BRONNEN VAN DERDEN
Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden onderhouden, waarop Kapsalon New Look geen invloed kan uitoefenen. Kapsalon New Look draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van deze informatiebronnen, tenzij anders overeengekomen.

AUTEURSRECHT
Het auteursrecht van alle aanwezige content op deze website berust bij Kapsalon New Look, tenzij nadrukkelijk anders vermeld door middel van bronverwijzingen of een ander referentiemiddel. Niets uit de applicaties, teksten of grafische voorstellingen van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk. Fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, zonder hiervoor vooraf uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te hebben gekregen van Kapsalon New Look.

VERANTWOORDING
Foto’s interieur: Ruud Rodermond Fotografie
Webdesign: Alexander de Groot, PixelPlay.eu